Filmjeink

Külső magyarok

Tiltott kastélyok 5.

Keresdi Bethlenek

Bethlen Anikó grófnő gyógyíthatatlan beteg lett a második világháború végén – mégis hihetetlen lélekerővel szervezi ma is Erdély főnemesi világát. Több mint két évtizede küzd a Bethlenekért, a birtokokért és Keresd szétrabolt, majd mégis megmenekített várkastélyáért. Amelyből Drakula újabb fészke helyett a Béke Háza lesz – Böjte Csaba védőszárnyai alatt. 

A Tiltott kastélyok – Keresdi Bethlenek szakmai program megvalósítását 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

Tiltott kastélyok 4.

Marosvécsi Kemények

Hogyan lehet egy elmegyógyintézetet "visszafoglalni", kifordítani egy reneszánsz várkastélyt a "bőréből", és visszaadni a hely művészi, irodalmi, humanista szellemét? Hogyan lehet Erdély legszeretetreméltóbb mecénásából "horthysta-fasiszta hazaáruló" és mészégető? Kik és miért rombolják Wass Albert marosvécsi síremlékét évről évre, és miért nem kerülhetett méltó helyére a "kánonban" Kemény János báró író és színházteremtő?

Tiltott kastélyok 3.

Küküllővári Hallerek

Egy falu a Küküllő mentén, Erdély békétlen vidékén, ahol a románság különösen magyarellenes. Egy templom a dombtetőn, ahol levágott és elcserélt fejek kerülnek elő. Egy pap, aki szórványlétben sem ismer lehetetlent. Egy gróf, aki a lovagiatlan XXI. században is lovag maradt. Amit a küküllővári bástyák őriznek, az a sokat látott utazót is szíven üti. Filmsorozatunk újabb része az erdélyi főnemesség jóvátételi harcáról. 

Tiltott kastélyok 2.

Uzoni Mikesek

Birtokelkobzás, kastélyrombolás, módszeres gyilkosságok, kitelepítések - hogyan lehetséges a múlttal szembenézve a jövőt építeni Romániában? Az Erdélybe hazatelepülő magyar történelmi családok ezzel a kihívással küzdenek meg, amikor visszaköltöznek lelakott kastélyukba, közelharcot vívnak a romániai hatóságokkal, hogy legalább töredékét visszakaphassák birtokaiknak.  

Tiltott kastélyok 1. 

Fugadi Bánffyak

Lovagteremben legelésző tehenek, feldúlt családi kripták, elpusztított birtokok – másfelől jussukat visszakövetelő magyar nemesek, akik nem fogadják el, hogy a történelem nem visszafordítható a Kárpát-medencében. Erdély arisztokratáiról, restitúciós küzdelmeikről szól filmsorozatunk, amelynek első része a fugadi Bánffyakat mutatja be.


Kassa, a skizofrén város

A trianoni döntés előtt a bevonuló csehszlovák katonák megmozgattak minden követ azért, hogy lakói elszakadjanak gyökereiktől - és 1918 őszétől félelemben éljenek. Ma a Kárpát-medencei magyar turizmus fellegvára, középkori dómját zarándokok tízezrei keresik fel. Kassa mostanra mégis a mindent elsöprő asszimiláció iskolapéldája lett.

Nagy háború

Szamár-sziget rabjai

A szicíliai maffia rettegett börtönszigete volt a kilencvenes évek végéig, korábban terroristák és banditák büntetőtelepe. Ma lélegzetelállító szépségű turistaparadicsom a Földközi-tenger közepén, Szardínia legvadabb partvidékén. Aki Asinarára, az albínó szamarak földjére lép, nem gondolná, hogy magyar katonák csontjait rejti az „ördög szigete”.


Rostás Pál feltámadása

Csoda történt 1813 októberében: egy magyar huszár hét francia lovassal és hatvan gyalogossal, Napóleon katonáival vette föl egymaga a harcot. A huszár hősi halálának szemtanúja volt a közeli szlovéniai falu lakossága. Csoda történt 2013 őszén is: ötéves munkával, száz ember erőfeszítésével és térségünkben szokatlan baráti összefogással újra felállították Rostás Pál szobrát, amelyet az első világháborút követően olaszok darabjaira törtek.

Przemyśl 100

A magyar hadtörténelem egyik legvéresebb várvédelme. Gyilkos rohamok, kiéheztetés. Majd fogság a világ másik végén. Nem a középkorban, hanem csupán egy évszázadnyira napjainktól. Mégsem tudjuk, kikért szól a harang. Kisfilm a feledésről és az emlékezésről, Gyóni Géza elveszett sírjáról és Przemyśl oroszlánjairól.


A legvörösebb föld

Különös körülmények között megkerülő halottak és számon sem tartott hadi műkincsek – megannyi bizarr mozaikból rakható össze a magyarok első világháborús dél-tiroli jelenléte. Az impériumváltás, a fasizmus, majd a második világháború utáni átalakulások hallgatást kényszerítettek a tartomány lakóira, akiknek felmenői szinte az összes első világháborús frontszakaszon véres áldozatokat hoztak az Osztrák–Magyar Monarchiáért.


Filmjeink fő támogatója: 

Emlékezni és emlékeztetni