Szamár-sziget szellemkatonái

A nagy háború eltitkolt halálmarsa

Négyezer kilométer, nyolc ország, ötven célpont, többtucatnyi interjúalany: a hivalkodó statisztika mit sem mond el arról az utazásról, amely száz év mélységébe vezet. Négy év kutatást követően, 2014 nyarán kutatóexpedíciót indítottunk a Balkánon, hogy egy különös hadsereg nyomába eredjünk. Jó néhány impériumváltozás és népirtás rajzolta át a terepet, amelyen átmasíroztak a bakák. Az elveszett ármádia nyomai Szamár-sziget szellemkatonáihoz vezettek el.

Az első világháború centenáriumi ünnepségsorozatának projektjeként, többéves gyűjtő- és szórványkutató munka eredményeként valósult meg a nemzetközi multimédiás vándorkiállítás, amely a magyar hadifoglyok elfelejtett-eltitkolt szenvedésével szembesíti a szemlélőt. A 2014 decemberében megnyílt tárlat komplex program része: megjelent e témában Szamár-sziget szellemkatonái című könyvünk, illetve Major Anita rendezésében ötvenperces dokumentumfilmet forgattunk a hadifoglyok végállomásán, Asinara szigetén. Közös európai szégyen, hogy ez a kiállítás és ez a film a világon az első, amely Szamár-sziget haláltáborainak történetét dolgozza fel – méghozzá magyar szemszögből.

Halálmars

Nem meglepő, hogy hallgatás övezi Asinarát. És mi, magyarok? Mi még azt sem tudjuk, miről nem kellene hallgatnunk. Arról például, hogy az 1914-es, Szerbia elleni hadműveletek során sokan már az első órákban fogságba estek, majd a niši gyűjtőtáborból a központi hatalmak 1915-ös offenzívája hajtotta tovább őket. Miután Rigómezőnél összeomlott a szerb hadsereg, 35 ezer monarchiabeli foglyot, a több mint nyolcvanezres tömeg járványokat túlélő maradékát délnyugat felé terelték a szerbek. A k. u. k. katonáknak gyakorlatilag minden ellátmány nélkül, erőltetett menetben kellett átgyalogolniuk Albánián, hogy aztán olasz marhaszállító gőzösök vigyék őket Szardíniára – újabb poklok felé.

Margittai Gábor és Major Anita az asinarai tábor történetét és az odaterelt fogolysereg megpróbáltatásait kutatta és dolgozta föl. Úttörő vállalkozásuk célja az volt, hogy helyszíni és háttérkutatással feltárják a k. u. k. hadifogolysereg golgotájának történetét – bejárva autóval, gyalog és tengeren a több ezer kilométert, a balkáni halálmars teljes útvonalát. A modern expedíció eredményeként - nemzeteken és egykori ellenségeken átívelve, de a magyar hadifoglyokra összpontosítva – szellemi és tárgyi emlékek megmentését célozták meg. Érzékeltetve azt is, ami az érintett tájakkal és közösségekkel történt e száz év alatt.

Lágerek

A szamár-szigeti fogolytábor és a balkáni halálmars cseppben a tenger módjára mutatja meg az első világháború pusztítását, az Osztrák-Magyar Monarchia népei közötti feszültségeket, valamint azt a folyamatot, amely a totalitárius megsemmisítő táborok létrejöttét előlegezte meg. Az összegyűjtött anyag a magyar (és osztrák-magyar) művelődéstörténet ismeretlen fejezetét tárja föl, igyekezvén Szamár-sziget elfeledett szellemkatonáit és szenvedéstörténetüket visszahelyezni méltó helyükre a közemlékezetben. Egyszersmind kibeszélni az egykori ellenségek kibeszéletlen ügyeit, hogy az évszázados tabuk semmisüljenek meg - ne a párbeszéd lehetősége.