Könyveink

Láthatatlan kastély

Erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében: Wassok és Kemények

A román „nagy egyesülés” 2018-as és Trianon 2020-as centenáriuma között súlyosbodtak Erdély emlékezeti sebei. A törvényes jóvátétel helyett dübörög a visszaállamosítás és az ipari méretű történelemhamisítás. Ezért Margittai Gábor sikerkönyve, a Tiltott kastély sem maradhatott folytatás nélkül. Történelmi oknyomozás ezúttal a Wassok és a Kemények birodalmában: a Holttengeren és az Istenszéke alatt. 


Tiltott kastély

Erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében

Erdélyi arisztokrata családok – Aporok, Bánffyak, Bethlenek, Hallerek, Mikesek, Telekiek – tagjai vállalták a harcot, hogy elkobzott kastélyukért, szellemi örökségükért perbe szállnak Romániával. Megrendítő és felemelő utazások a száműzött nemesség mai világában és letűnt birodalmában – a dél-erdélyi szórványtól a Székelyföldig. 


Szamár-sziget szellemkatonái

A nagy háború eltitkolt halálmarsa


A szicíliai maffia börtönszigete volt, korábban terroristák és gyilkosok büntetőtelepe – száz éve magyar katonák pokla a Földközi-tenger paradicsomi földdarabján. A centenáriumi év szenzációja az első világháború halálmarsának története: hadifogoly-kálvária a Balkántól a szardíniai Szamár-szigetig.Utazás a végeken

Szórványlétünk a Kárpát-medencében, 1.


Margittai Gábor Külső magyarok – Utazás a végeken című kötete először 2005-ben jelent meg. A könyv példátlan sikere indokolta, hogy megújult formában, kibővítve, színes és fekete-fehér fotókkal, térképekkel gazdagon illusztrálva újból napvilágot lásson a szórványlét krónikája.Trianoni menyecske

Szórványlétünk a Kárpát-medencében, 2.

A második nagy „körutazás” 2005-től napjainkig mutatja be örökségünket riportokban, interjúkban, útirajzokban és esszékben. Isonzótól Becskerekig, a szlovák Tokajtól a cipszerek hazájáig, a Mócvidéktől az Úz völgyéig, az Őrvidéktől Rusztig a négy égtájat – elgondolkodtató dokumentumként, egyszersmind rendhagyó bedekkerként szolgálva azok számára, akik felkeresnék bozót fedte Árpád-kori templomaink, nemesi udvarházaink, tömegsírjaink romjait.


Mi a madzsar?

Magyar tudatú néptöredékek Ázsiában, Afrikában, Európában

Törökországi madzsarok, egyiptomi magyarábok, kazakisztáni madjarok, provence-i városlakók egymástól kontinensnyi távolságban, gyökeresen eltérő történelmi háttérrel titkos szatellitként keringenek a magyar história vonzásában. Kik ők? Mivel magyarázható apáról fiúra hagyományozódó kötődésük a magyarsághoz?Nyugtalan klasszikusok

Ars poeticák és arcpoétikák – hagyománytudat Babits Mihály esszéművészetében

Babits Mihály esszéművészetén keresztül elemzi a szerző a XX. század első felének magyarországi szellemi áramlatait, a korra jellemző válságtudatot, identitáskeresést. Széles körű kitekintést kapunk nemcsak a Nyugatról, hanem szinte az összes jelentős irodalmi, társadalomelméleti mozgalomról is.