Könyveink

Tiltott kastély

Erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében

Erdélyi arisztokrata családok – Aporok, Bánffyak, Bethlenek, Hallerek, Mikesek, Telekiek – tagjai vállalták a harcot, hogy elkobzott kastélyukért, szellemi örökségükért perbe szállnak Romániával. Megrendítő és felemelő utazások a száműzött nemesség mai világában és letűnt birodalmában – a dél-erdélyi szórványtól a Székelyföldig. 

Bővebben

Szamár-sziget szellemkatonái

A nagy háború eltitkolt halálmarsa

A szicíliai maffia börtönszigete volt, korábban terroristák és gyilkosok büntetőtelepe – száz éve magyar katonák pokla a Földközi-tenger paradicsomi földdarabján. A centenáriumi év szenzációja az első világháború halálmarsának története: hadifogoly-kálvária a Balkántól a szardíniai Szamár-szigetig.

Bővebben

Utazás a végeken

Szórványlétünk a Kárpát-medencében, 1.Margittai Gábor Külső magyarok – Utazás a végeken című kötete először 2005-ben jelent meg. A könyv példátlan sikere indokolta, hogy megújult formában, kibővítve, színes és fekete-fehér fotókkal, térképekkel gazdagon illusztrálva újból megjelenjék a szórványlét krónikája.

Trianoni menyecske

Szórványlétünk a Kárpát-medencében, 2.

A második nagy „körutazás” 2005-től napjainkig mutatja be örökségünket riportokban, interjúkban, útirajzokban és esszékben. Isonzótól Becskerekig, a szlovák Tokajtól a cipszerek hazájáig, a Mócvidéktől az Úz völgyéig, az Őrvidéktől Rusztig a négy égtájat – elgondolkodtató dokumentumként, egyszersmind rendhagyó bedekkerként szolgálva azok számára, akik felkeresnék bozót fedte Árpád-kori templomaink, nemesi udvarházaink, tömegsírjaink romjait.

Mi a madzsar?

Magyar tudatú néptöredékek Ázsiában, Afrikában, Európában


Törökországi madzsarok, egyiptomi magyarábok, kazakisztáni madjarok, provence-i városlakók egymástól kontinensnyi távolságban, gyökeresen eltérő történelmi háttérrel titkos szatellitként keringenek a magyar história vonzásában. Kik ők? Mivel magyarázható apáról fiúra hagyományozódó kötődésük a magyarsághoz?

Nyugtalan klasszikusok

Ars poeticák és arcpoétikák –
hagyománytudat Babits Mihály esszéművészetében


Babits Mihály esszéművészetén keresztül elemzi a szerző a XX. század első felének magyarországi szellemi áramlatait, a korra jellemző válságtudatot, identitáskeresést. Széles körű kitekintést kapunk nemcsak a Nyugatról, hanem szinte az összes jelentős irodalmi, társadalomelméleti mozgalomról is.