Kerékpáros békezarándoklat a balkáni halálmars útvonalán

2017.08.30

A napokban indult útjára Zelei József kerékpáros békenagykövet, hogy kutatási projektünk nyomán végigjárja kerékpárjával azt az útvonalat, amelyet a nagy háború osztrák-magyar hadifoglyainak, köztük több ezer magyar katonának kellett végigjárnia és -szenvednie 1915 őszétől. A szerbiai fogolytáborokból a Dél-Balkánon: Koszovón, Macedónián, Albánián át vezetett a fogolysereg, a szellemkatonák útja míg a valónai behajózást követően el nem értek a szardínai Asinara, azaz Szamár-sziget lágerébe.

Zelei József azt vállalta, hogy a budapesti Hadtörténeti Múzeumtól indulva kerékpárjával érinti a halálmars főbb pontjait, majd Szamár-szigeten kopjafát állít.

"14 év leforgása alatt 27 túrámon az Egyenlítő hosszának majd kétszeresét, közel 70 000 km-t kerekeztem, 73 országon, több 10 000 városon keresztül, érintve mind az 5 földrészt - írja. - Túráim célja mindig az egyetemes béke, az emberek és a nemzetek közötti megbékélés volt.

(...) A centenárium első évében Egerből indulva Párizsig tekertem a pedált, végigjárva a Nagy Háború nyugati frontvonalait. 2015-ben Rigáig kerékpároztam, bejárva a keleti frontot. Tavalyi utamon - mely szintén a nyugati területek felkeresése volt - az a megtiszteltetés ért, hogy személyes audiencián fogadott Ferenc pápa, aki megáldotta eddigi útjaimat.

Ez évben a Szamár- szigetre (Asinara) tervezek eljutni - emléket állítva ezzel a hadifogságban hősi halált halt magyar katonáknak - végig a kegyetlen halálmars útvonalán.

(...) Ez a halálmars útvonala, ahol több mint tízezren haltak hősi halált, s aki túl élte, arra Asinara szigetén várt méltatlan halál. A történelemkönyvek nem írnak a történetről. A közelmúltban dr. Margittai Gábor és Major Anita kutatásai hozták napvilágra a halálmars és az asinarai hadifogság történetét, feldolgozva könyvben, nemzetközi multimédiás vándorkiállításon és filmen. A mostani zarándokút Margittai Gábor szakmai támogatásával jött létre.

A túrával nem célom a sebek feltépése, vádaskodás vagy bármely nemzet felelőségre vonása. Célom a megbékélés és az emlékállítás Asinara szigetén a magyar honvédeknek, ahogyan Margittai Gábor könyvének címe is mondja: A Szamár-sziget szellemkatonáinak.

Utam során folyamatosan elhelyezem a megemlékezés virágait. Kopjafák, koszorúk, békekövek, békekeresztek, feliratos nemzeti szalagok, nemzeti mécsesek formájában.

Részemről e tiszteletadásnak szomorú személyes indíttatása is van. Dédnagyapám szintén ennek az értelmetlen vérontásnak lett áldozata és ismeretlen tömegsírban nyugszik." 

Zelei József a zimonyi hídon, amelynek védelmében esett el a nagy háború első hősi halottja, Kovács Pál
Zelei József a zimonyi hídon, amelynek védelmében esett el a nagy háború első hősi halottja, Kovács Pál

Zelei József missziójának fővédnöke Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, aki az útra bocsájtó ceremónián felolvasott levelében azt írta, nagyra becsülendő az üzenet és érték, amelyet "két keréken" hirdet Zelei József: hogy "emlékezni és emlékeztetni kell embertársainkat azokra a hős katonákra, akik nemzetünkért és egy közös ügyért, a békéért harcoltak és áldozták életüket a nagy háborúban".

A miniszter szerint a túra azt is hirdeti, hogy ma is fontos a béke iránti elkötelezettség, "ebben az új, a békét és biztonságot kihívásokkal fenyegető világban".

Zelei útja követhető a békezarándoklat Facebook-oldalán.