Újdonság

Tiltott kastély

Erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében


Példamesébe illő az erdélyi főnemesség XXI. századi „palotaforradalma”: hogy a Trianontól kezdve vesszőfutásra kényszerített rend igyekszik újra gyökeret verni ott, ahonnan elűzték. A magyar történelmet évszázadokig alakító családok tagjai harcba indultak, hogy pusztulásra ítélt kastélyaikért perbe szálljanak a román állammal. Margittai Gábor író, újságíró felkerekedett, hogy kinyomozza, mi lett a Teleki-, Bánffy-, Bethlen-, Mikes-, Apor- és Haller-család tagjaival, hogyan próbálnak ma visszatérni a szétszóratásból, kik laknak ősi kastélyaikban – ha egyáltalán még lakhatók és nem földig romboltak ezek az egykor csodálatos épületek –, és miként próbálnak visszaköltözni oda, ahonnan még az emléküket is igyekeztek kitörölni.
A szerző annak is utánajárt, miként történt meg a „címerek golgotája”, hogyan kerültek a társadalmi elit tagjai a történelem csúcspontjáról a vesztőhelyre, pincelakásokba, kényszermunkatáborokba, dögtelepekre – a palotákból ládagyári műhelyekbe. Margittai több ezer kilométert, csaknem száz helyszínt járt be Erdély ismert és szinte teljesen ismeretlen vidékein, hogy igazolja: a történelem a Kárpát-medencében is képes az önkorrekcióra.
Arisztokratákat faggatva, velük együtt kalandozva, megrázó személyes sorstörténeteken és különleges kastélyok történetén át bontakozik ki az erdélyi főnemesek pokoljárásának és hazatalálásának felemelő históriája. Annak az osztálynak a története, amelynek nem csupán az volt a „bűne”, hogy hagyományokkal, vagyonnal és történelemcsináló eszmékkel bírt, hanem az is, hogy magyar volt. Kétszeresen kisebbségi. Ebből a legmélyebb szórványlétből csak csoda folytán lehet felszínre kecmeregni. E csodáról szól ez a könyv.

Egyedülálló képanyag, több mint 200 színes és archív fotó segítségével ismerhetjük meg ezt a kihalásra ítélt, mégis hihetetlen életerőről tanúskodó „fajtát”, az erdélyi úri világot. 

A könyv kapcsán film és kiállítás is készült.


Sajtó

„Margittai Gábor az újságírók között a legjobb történész, a történészek között a legjobb újságíró.” (Vass István Zoltán)

„A Tiltott kastély nem az emlékezeti katasztrófaturizmusról szól, nem merengés az elmúlt történeti korok dicsőségén és veszteségén, hanem higgadt, szemlélődő és jó értelemben vett lírai helyzetképe az erdélyi kastélyok és a hozzájuk kötődő emlékezeti helyek jelen visszásságainak.” (Pataki Tamás, Magyar Idők)

Beszélgetés a könyvről Szentesi Zöldi Lászlóval a Demokratában

Kastélymesék a kápolnásnyéki Halász-kastélyban – Fejér Megyei Hírlap